Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Περιγραφή

Η Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών ιδρύθηκε στις 23/6/1961. Ενεγράφη σαν Σωματείο στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 16/11/1961. Κύριος σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της είναι: «η προώθησις της Ιατρικής Επιστήμης, ιδία δια της εκδόσεως επιστημονικού περιοδικού». Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 49. Κατά το 4/5 διευθυντές κλινικών ή/και υφηγητές και κατά το 1/5 επιμελητές Πανεπιστημιακών Κλινικών.

  • Web Design

  • Web Development

Θέλετε να μιλήσουμε;

ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;